Phone: +359 2 815 40 80

Compare Listings

Нашият начин

Ние от MyHome сме напълно наясно, че Вашият дом и мястото, където живеете е един от най-важните аспекти на живота Ви. Вярваме, че грижата за общността и средата, в която работим е съществена и много важна част от разбиранията на компанията.

 

Макар и да разбираме, че не сме в състояние да променим света сами, ние имаме нашата отговорност и роля, независимо колко голяма или малка е, това е стъпка в правилната посока. Поради това разработихме стратегически подход в следните четири ключови области.

Оказване на помощ на различни общности в София и България

Като бизнес, действащ на българския пазар от 2005 г. насам, ние носим отговорност към общностите, в които работим и оказваме подкрепа за различни събития.

 

Активно подкрепяме фондация „Сийдър”, като допринесохме за обзавеждането на центъра за социална рехабилитация и интеграция на хора в неравностойно положение в Кюстендил, България. Оказваме помощ и подкрепа в различни събития свързани с набиране на средства.

Управление на въздействието върху околната среда

Като разширяващ се бизнес, ние търсим решения за намаляване на вредното въздействие от въглероден диоксид върху околната среда в общността, в която работим и живеем.

Ние гарантираме, че в нашите офиси е инсталирано осветление, което е енергоспестяващо и се използва единствено и само в работно време. Цялото електрооборудване в офиса ни е с              най-висока степен на енергийна ефективност.

 

Поради естеството на бизнеса ни и използването на по-големи количества хартия, ние винаги се стремим да отпечатваме листа от двете му страни и преди неговото рециклиране да бъде използван за писане на бележки.