Phone: +359 2 815 40 80

Compare Listings

Нашата бизнес етика

За много от нас покупката, продажбата, отдаването под наем или инвестирането в имоти може да бъде стресиращ процес, който изисква открити отношения основани на взаимно доверие. Бизнес моделът на MyHome е изграден върху нашите ценности на честност и почтеност. Работим по начин, който да гарантира, че всичко се извършва с пълна прозрачност.

Без скрити такси

Ние се стремим да бъдем прозрачни за всички възможни съпътстващи дължими такси, като помагаме на нашите клиенти да вземат информирано решение без излишни последици от възможни изненади в последната минута. Ето защо гарантираме, че таксите ни се показват ясно. Можете да намерите (линк) на уеб сайта ни към нашите такси или да получите съответното копие от нашия офис.

Разрешаване на проблемни ситуации

Наша основна мисия е клиентът да бъде обслужен без стресови и непредвидени ситуации, но в случай че нещо не се развие според очакванията ние няма да отречем създалата се ситуация, а ще съдействаме максимално за отстраняването на проблема или ще се погрижим за неговото разрешаване.

Стриктно спазване на етичния и морален кодекс

MyHome е член на Британско-българската бизнес асоциация заедно с Националната асоциация на недвижимите имоти в България. Ние се присъединихме към тези организации доброволно, за да гарантираме на нашите клиенти, че те получават възможно най-доброто обслужване и отношение. По този начин сме сигурни, че наемодателите, наемателите, купувачите и продавачите ще бъдат доволни от добро отношение в работа с тях.